Yeminli Mali Müşavirlik 


Türkmen Danışmanlık ve Mali Denetim Grubu, vergi ve mali mevzuat konularında, Türkiye’deki en kapsamlı, içerik olarak en zengin ve sonuca yönelik en doğru hizmeti veren kuruluştur. Başta, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Nedim TÜRKMEN olmak üzere, yeminli mali müşavirlik hizmetlerimiz, Türkmen’in deneyimli ekibi tarafından yürütülür. Türk vergi mevzuatınca hazırlanması gereken Tam Tasdik ve Kısmi Tasdik (nokta tasdik) raporları Maliye Bakanlığı üst düzey kadrolarında yetişmiş uzmanlarımız, mevzuat gereğince hazırlanması gereken raporlama hizmetini en uygun içerikte hazırlama görevini yürütür. Türkmen’in, yeminli mali müşavirlik hizmetleri kapsamında mükelleflerine sunduğu hizmetlerden bazıları şunlardır:

Tam tasdik hizmetlerimiz: Denetim, Raporlama ve Onay; 

Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi;

Kurumlar vergisi matrahının uygunluğunun tespiti; 

Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi; 

Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü; 

Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi; 

Tam tasdik raporunun düzenlenmesi; 

KDV İadesi Raporlama ve İade İşlemi; Yatırım İndirimi Tasdik Hizmetleri; 

Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Tasdik Hizmetleri; 

İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdik Hizmetleri; 

Sermaye Artışının Tespiti Hizmetleri; 

Özel Amaçlı raporlar: TÜBİTAK – TİDEB Ar-Ge Desteği Raporu v.d. raporlama hizmetleri.